Doelgroep

In onze praktijk behandelen we zowel kleuters, kinderen, jongeren als volwassenen. Je kan bij ons terecht als je hulp zoekt bij;

  •  vloeiendheidsproblemen
  • spraakproblemen
  • taalproblemen
  • taalproblemen bij meertaligheid
  • communicatie (bij ASS)
  • myofunctionele problemen
  • leesproblemen
  • spellingsproblemen
  • rekenproblemen
  • neurogene problemen

werkwijze

Je kan je via mail of telefonisch aanmelden. Dit kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van de school, huisarts, specialist,... We maken dan een afspraak voor een eerste onderzoek. U dient ook bij de huisarts een voorschrift te vragen voor een logopedisch bilan. De resultaten van het onderzoek worden steeds met u besproken. Indien uit de testing blijkt dat logopedie is aangewezen, verwijzen wij u verder naar de juiste specialist. Deze maakt dan het voorschrift voor de logopedische therapie. 


Tarieven

Wij zijn gedeconventioneerd. In onderstaande tabel kan u onze tarieven terugvinden.

Indien u geen recht heeft op terugbetaling vanuit de verplichte ziekteverzekering, bieden veel mutualiteiten nog een gedeeltelijke terugbetaling aan via een aanvullende verzekering.